Privacybeleid


Milliman, Inc., gevestigd in de Verenigde Staten te 1301 Fifth Avenue, Suite 3800, Seattle, WA 98101 (VS), en Milliman BVBA, gevestigd in België te MC Square, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (België) (hierna genoemd 'Milliman'), respecteren uw privacy en doen al het mogelijke om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacybeleid heeft als doel de beginselen te beschrijven die wij toepassen bij ons gebruik van persoonsgegevens. Als u ons persoonsgegevens verstrekt, worden ze behandeld overeenkomstig dit beleid en in overeenstemming met de standaard contractuele bepalingen van de EU zoals uitgevaardigd door de Europese Commissie. Dit geldt voor de overdracht van persoonsgegevens van Milliman BVBA naar processors in derde landen en voor de overdracht van persoonsgegevens tussen datacontrollers, bijv. van Milliman BVBA naar Milliman Inc. met het oog op verder gebruik door Milliman Inc. zoals hieronder voorzien. Milliman houdt zich ook aan het door het Amerikaanse ministerie van Handel ontwikkelde Safe Harbor-programma. Voor meer informatie over het 'Safe Harbor'-programma en om de certificering van Milliman, Inc. te raadplegen, verwijzen we u naar http://www.export.gov/safeharbor/.

Geaggregeerde informatie

Zoals veel ondernemingen monitoren we het gebruik van deze website door geaggregeerde informatie te verzamelen. Tijdens dit proces worden geen gegevens verzameld waaruit de identiteit van een persoon kan worden afgeleid. Doorgaans verzamelen we informatie over het aantal bezoekers van de website, het aantal bezoekers van elke webpagina en de oorspronkelijke domeinnaam van de internetprovider van de bezoeker. Deze informatie wordt gebruikt om de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van de website te verbeteren.

Hoe we geaggregeerde informatie verzamelen

In sommige gevallen kan Milliman geaggregeerde gegevens verzamelen met behulp van cookies. Een 'cookie' is een gegevensreeks die alleen uit tekst bestaat en die we met behulp van onze webserver naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer sturen. Cookies worden gebruikt om websites (efficiënter) te laten functioneren en om informatie te verschaffen aan de eigenaars van de website.

Deze website kan zowel strikt noodzakelijke cookies als prestatiecookies gebruiken. Strikt noodzakelijke cookies stellen u in staat om van de ene naar de andere pagina van de website te gaan en de functies van de website te gebruiken. Deze cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Prestatiecookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen, waaronder het aantal bezoekers van de website, vanwaar ze de website hebben bereikt en hoeveel tijd ze op de website hebben doorgebracht.

De meeste webbrowsers accepteren cookies en vergelijkbare bestanden, maar doorgaans kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om dit te voorkomen. Als u dit doet, kunt u sommige functionaliteiten van deze website mogelijk niet meer gebruiken.

Persoonsgegevens

Als u zich moet registreren om een bepaalde functie van de website te kunnen gebruiken of om een online aanmeldingsformulier in te vullen (bijv. om updates per e-mail of online publicaties te ontvangen), zullen we persoonlijke gegevens van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, land van woonplaats en andere gegevens die u vrijwillig aan ons kenbaar maakt. Deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen voor zover dat nodig is voor het aanbieden van een functie van de website, product of dienst van Milliman waar u om hebt gevraagd. Persoonsgegevens kunnen ook worden onthuld aan toeleveranciers, bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden of om redenen die hieronder worden beschreven. Deze leveranciers hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens van een individu voor zover ze deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Beveiliging

We bewaren uw persoonsgegevens op een veilige server die beschermd is met een wachtwoord en wordt afgeschermd van de buitenwereld met een firewall. We hebben een beveiligingsbeleid dat bedoeld is om de veiligheid en integriteit van al onze informatie, waaronder uw persoonsgegevens, zoveel mogelijk te waarborgen.

Verwerking en opslag van gegevens

Als we persoonsgegevens van u ontvangen, kunnen we deze delen binnen Milliman of onze wereldwijde dochterondernemingen, voor de verwerking of opslag van gegevens of om een dienst te verlenen waar u om hebt gevraagd.

Gemachtigde externe agenten

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met gemachtigde externe agenten of leveranciers in het kader van de uitvoering van een dienst of transactie waar u om hebt gevraagd. Als we bijvoorbeeld iets naar u moeten verzenden, moeten we uw naam en adres meedelen aan een transportonderneming. We verstrekken externe agenten de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die zij nodig hebben om de benodigde dienst of transactie uit te voeren.

Wettelijke vereisten en onwettige activiteiten

We kunnen op dagvaardingen, rechterlijke beslissingen of juridische procedures reageren door uw persoonsgegevens en andere verwante gegevens indien nodig te onthullen. We kunnen persoonsgegevens verzamelen en meedelen om onderzoek te doen of maatregelen te nemen in verband met onwettige activiteiten, het vermoeden van fraude, overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden van Milliman of zoals anderszins vereist door de wet.

Kennisgeving en keuze voor verdere overdracht

We zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens om een andere reden te delen met een derde.

Kinderen

Onze websites zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van of over kinderen.

Toegang en correcties

U hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. Een verzoek tot toegang tot uw gegevens moet schriftelijk en door u ondertekend worden verzonden naar: susan.puz@milliman.com.

U hebt eveneens het recht om onjuistheden in uw persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen door een e-mail te sturen naar de secretaris-generaal van Milliman.

Direct marketing

We kunnen af en toe per e-mail contact met u opnemen om u te informeren over onze producten of diensten. Als u dergelijke e-mails niet wenst te ontvangen, hebt u het recht om u (kosteloos) te verzetten tegen de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden en kunt u zich hier eenvoudig voor afmelden door ons een e-mail te sturen met de boodschap 'Gebruik mijn persoonsgegevens niet voor direct marketing' of iets dergelijks.

Koppelingen van derden

Onze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden, die niet onder onze controle vallen en waarop dit beleid niet van toepassing is. We adviseren u om het privacybeleid op deze (en alle) websites te raadplegen.

Wijziging

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Daarom verzoeken we u om ons privacybeleid af en toe te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Contact opnemen

We staan open voor feedback en vragen over dit privacybeleid. Als u om welke reden ook contact met ons wilt opnemen, stuur ons dan een e-mail.

Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, stuur ons dan een e-mail. Klachten worden intern opgelost overeenkomstig de klachtenprocedures van Milliman. Als maatregelen om de zaak intern op te lossen onvoldoende resultaat hebben, kunt u de klacht indienen bij de American Arbitration Association (Amerikaanse arbitrageraad) (http://www.adr.org/), die is geselecteerd als onafhankelijk oplossingsmechanisme om klachten en geschillen ten aanzien van dit Privacybeleid op te lossen.

Deze website wordt aangeboden door Milliman, Inc. U kunt contact met Milliman opnemen door ons een e-mail te sturen. Milliman', 'wij', 'ons' en 'onze' verwijzen naar Milliman, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen.

Copyright© 2016 Milliman, Inc.