Zoeken op bedrijfsbehoefte

Risicofinanciering en herverzekering

We helpen bedrijven met strategische herverzekering en zorgen voor best practices bij het beheer van herverzekeringsactiviteiten. Hieronder valt advies aan bedrijven over manieren om risico's te beperken, en we assisteren bij de evaluatie van verschillende herverzekeringstructuren en -kosten. We bieden ook gedetailleerde modellen aan om risico's en behoeften op het gebied van herverzekering te voorspellen, waarbij we gebruik maken van onze diepgaande kennis over risico's en geavanceerde analytische capaciteiten.