Review, validatie en second opinion


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Vanuit diverse perspectieven kan het gewenst zijn om een oordeel te hebben van een externe partij. Milliman beperkt zich niet uitsluitend tot de tools of de methoden, maar neemt ook de processen, governance en documentatie in scope.